1 2 3 4
Welkom op de website van Trainico.
Trainico verzorgd trainingen op het gebied van Projectmanagement, Contractbeheer en Risicomanagement
De UAV 2012 is nu definitief vastgesteld. Wil je meer informatie? kijk dan onder de kop informaie of meldt je aan voor de opfristraining UAV2012
Kijk voor het laatste nieuws op de nieuwsblog van trainico www.nieuwsblog.trainico.nl
Risicomanagement is onlosmakelijk verbonden aan het uitvoeren van projecten. Binnen een project is de projectmanager verantwoordelijk voor het uitvoeren van Risicomanagement zodat hij de opdrachtgever goed kan informeren over de risico's en deze de noodzakelijke beheersmaatregelen kan laten vaststellen.

Bij kleine projecten is het de projectmanager die op basis van zijn ervaring in gedachten zijn risico's de revu laat passeren. In de grotere projecten zal risicomanagement uitgebreider en volgens een vaststaande structuur worden opgezet. Risicomanagement volgens de Risman methode, wordt in de volgende stappen uitgevoerd:
  1. Vaststellen doelstelling risicoanalyse (wat is de Ongewenste Top Gebeurtenis)
  2. Benoemen van risico's (in brainstormsessie of met PC in versnellingskamer)
  3. Prioriteren van de risico's (per risico de kans van optreden en gevolgimpact bepalen)
  4. Vaststellen beheersmaatregelen (hoe kunnen we kans van optreden risico's verkleinden)
  5. Monitoren van risico's (vast onderdeel in projectteamoverleg)
  6. Evalueren beheersmaatregelen (wat leren we van het effect die de beheersmaatregelen hebben gehad)

  Bij zeer grote projecten worden na stap 4 de potentiele risico's gekwantificeerd en financieel geanalyseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Monte Carlosimulatie (het principe van de Gauss verdelingsfunctie). Resultaat daarvan is een afgeleiding van de potentiele financiele bandbreedte van het project.

Voor het administreren van deze stappen wordt door Trainico een, door haarzelf ontwikkeld, standaard Risicologboek en een standaard Risicorapportage gehanteerd. Wij zijn daarmee slagvaardig om het Risicomanagement van uw project te verzorgen.

Trainico heeft voor onderandere de volgende projecten het risicomanagement uitgevoerd:
 • Sloop Parkeergarage en bouwrijp maken locatie Markthal Rotterdam
 • Inrichting buitenruimte Rotterdam Centrum
 • Beeldbestek Groenonderhoud Gemeente Rotterdam
 • Renovatie gemaal Westersingel Rotterdam