1 2 3 4
Welkom op de website van Trainico.
Trainico verzorgd trainingen op het gebied van Projectmanagement, Contractbeheer en Risicomanagement
De UAV 2012 is nu definitief vastgesteld. Wil je meer informatie? kijk dan onder de kop informaie of meldt je aan voor de opfristraining UAV2012
Kijk voor het laatste nieuws op de nieuwsblog van trainico www.nieuwsblog.trainico.nl
Contractbeheer is het proces waarbij contracten worden opgesteld en de wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt. De doelstellingen van contractbeheer in het algemeen zijn:
 • Het sluiten van contracten; het verkrijgen van goede afspraken en het reduceren van onzekerheden over toekomstige prestaties.
 • Het uitvoeren van contracten; het zorg dragen voor de juiste prestaties, met de juiste kwaliteit, op het juiste moment, op de juiste plaats en met de juiste hoeveelheden.
 • Het beeindigen van contracten; op een voor de organisatie zo gunstig mogelijk moment en manier.

Werken die in de civiele techniek op contractbasis worden uitgevoerd, hebben deze doelstellingen ook. Om deze doelstellingen te realiseren wordt in elke projectfase gebruik gemaakt van de volgende standaard documenten, wettelijke regelgevingen en algemeen geldende afspraken.
 • Voorbereiding en besteksgereed maken
  (RAW- systematiek en de Standaard 2005)
 • Aanbesteden en gunning
  (Aanbestedingsreglement voor werken ARW2005)
 • Uitvoering en onderhoud
  (Uniforme Administratieve Voorwaarden UAV1989 / UAV-GC 2005)

Trainico is bekend met de praktijk van het realiseren van contracten en de begeleiding van projecten. Contracten waarbij aandacht gewenst is voor de belangen en voorwaarden van elke contractpartij. Trainico heeft daarmee de kennis van de benodigde standaarden en wettelijke regelgeving in huis.

Geen enkel contract is hetzelfde en vraagt maatwerk. De trainingen Contractbeheer van Trainico worden dan ook in overleg met u ingevuld.